renter

Kostnader med forbrukslån

Ingen er fremmed for at lån koster penger. Om du tar opp et huslån eller om du tar opp ett annet lån som vil alle disse lånene koste deg penger. Hvor mye penger det koster deg kommer sikkert an på hvordan du tar opp lånet og hva slags sikkerhet du kan gi på dette lånet. Uansett hva du ender opp med å gjøre ender nok opp med en kostand. Spørsmålet er bare hvor stor denne kostnaden vil være sammenlignet med hvor mye penger du faktisk lånet. Låner du 10 000 kroner uten sikkerhet kan kostnaden i prosent bli ganske høy, men låner du mange millioner med sikkerhet i et hus vil nok prosenten bli ganske lav.

Avdrag er ikke kostnad

Når du tar opp et lån eller vurderer å ta opp et lån er det viktig at du forstår hvordan tilbakebetalingen av lånet er strukturert. Du betaler et beløp hver måned men i dette beløpet er det flere kostnader som betales. Du betaler avdrag, renter og kostnader. Det vil si at du grovt sett betaler 3 forskjellige ting. Selve avdragene er ikke en kostnad. Dette er kun det du betaler tilbake på lånet. Her betaler du altså kun en del av prinsipalen tilbake. Det er betalinger av avdrag som reduserer saldoen på lånet ditt i banken. Avdrag er derfor ikke en kostnad men bare en måte å kalle det å betale tilbake litt av pengene du har fått.

Rentekostnader

Når du betaler tilbake lånet så betaler du som sagt avdrag, renter og andre kostnader. Avdrag er som sagt tidligere ikke en kostnad. Det som derimot er en kostnad, og også den store kostnaden, er rentene. Du betaler rente av hele beløpet du låner. På denne måten kan selve beløpet renten kalkulerer bli ganske høy selv om selve renteprosenten kan være veldig lav. Vi ser dette spesielt på huslån hvor man opererer med en rente på et par prosent. Ser vi på mindre lån vil de typisk få en høyere rente bare fordi banken bruker like mye tid på deg som kunde selv om denne personen låner lite eller mer penger.

Renten er vanligvis delt opp i nominell og effektiv rente. Hele poenget med dette er å skille mellom hva som er selve renten og hva som også er noe mer. Vi er jo ofte interessert i å vite hvor mye penger vi betaler på ting. I butikken så står jo prisene i kostnad inkludert mva, og ikke uten. Hvis vi skulle operere med kun nettopriser ville vi som forbrukere aldri helt vite hva prisen var.

Forskjellige typer gebyrer

Det er dessverre slik for alle som låner penger at det er ikke nok for banken å kun dra inn kontanter som rente. De legger gjerne på litt mer om du tillater dem. Du må derfor spørre om de kan slå av litt for deg. Du kan jo ofte også gå et annet sted.

Sammenlign billig forbrukslån: https://loans.no/forbrukslan/

Author:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *